Wolkom op de webside fan …

. liever NLD? . . prefer ENG?
Stichting Oudheidkamer De Grusert te Berltsum en
Documentatiecentrum & Historisch Archief Berltsum e.o.

Jo gids is Tsjisse Lieuwes Tuutsma . . mear oer him?

tongersdei 2 maart 2017 14:00 èn 19:30 oere (seal iepen 13:30 èn 19:00 oere)
Vermaningstrjitte 3, Berltsum (efter de Fermanje)
entree: € 3,00 (kofje en tee inbegrepen)
programma:
lân- en túnbou yn ús omkriten fan eartiids oant no
skoft
oankeap terpke Kleasterdyk – fiif jier letter
. mear

Op ‘e hichte bliuwe? Dat kin fia ús digitale nijsbrief ‘Grúskes’.
dan stoere wy jo in link, sadat jo daliks op ‘e goede side komme.

Fragen, foarstellen of suggestjes? Brûk it kontaktberjocht.

En op it lêst:
binne d’r fragen fan besykjende gasten, stel d’r ek ien
en hawwe wy fragen oan jo, beantwurdzje d’r ien

v00.01 © Herre van Dokkumburg – za 11-02-2017