contact

1… voor vragen, ideeën, suggesties of tips: het contactbericht

2… bezoekadres Vermaningsstrjitte 3, 9041 BR Berltsum
       open op donderdagavond; bekijk data en tijden

3… steun ons financieel (giften/donaties of schenkingen/legaten/erfenissen)
       en/of met documentatiemateriaal, bekijk de voorbeelden
       en/of met voorwerpen, bekijk de voorbeelden
4… en/of door als vrijwilliger actief te worden, bekijk wat u kunt doen
       en/of door onze publicaties / artikelen te bestellen

5… de officiële (ANBI-)gegevens van onze stichting

6… reageren? via het contactbericht

v00.01 © Stichting Oudheidkamer De Grúsert – zo 10-01-2016