giften, etc.

U kunt uw gift/donatie overmaken op
… bankrekening (IBAN) NL37 RABO 0146 0424 92
… ten name van Stg Oudheidkamer De Grúsert te Berltsum
… onder vermelding van ‘(extra) gift‘ of als vaste donateur ‘donatie 2016

Onze stichting heeft bij de Belastingdienst de status van ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor kunnen aan de stichting gedane giften voor belastingaftrek in aanmerking komen. Vanaf 2012 is onze stichting een zogenaamde culturele ANBI, daardoor is er een verhoogde aftrek: 125% van het overgemaakte bedrag. Tevens kunnen schenkingen, legaten en erfenissen door de stichting onder gunstige fiscale voorwaarden worden ontvangen.

meer over de giftenaftrek:
1… ANBI zoeken (Algemeen Nut Beogende Stichting)
2… particulieren en zelfstandigen (Inkomstenbelastingplichtigen)
3… bedrijven en instellingen (Vennootschapsbelastingplichtigen)
4… vrijwilligers werkzaam voor onze stichting

… reageren? via het contactbericht, onderwerp: ‘giften, etc.

v00.01 © Stichting Oudheidkamer De Grúsert – ma 11-01-2016