rooster Documentatiecentrum

open in 2019 op donderdagavond 19:30 tot 21:00 uur
adres: Vermaningsstrjitte 3, 9041 BR Berltsum

… januari    –  10   17   24   31

… februari  –  07   14   21   28

… maart      –  07   14   21  28

… april         –  04   11   18   25

… mei           –  02   09   16   23   30

… juni          –  06   13   20   27

 32  – documentatiecentrum is gesloten
afspreken? of reageren? via het contactbericht, onderwerp ‘ik kom donderdag ## xxx

v00.02 © Stichting Oudheidkamer De Grusert – do 28-03-2019