rooster Documentatiecentrum

open in 2020 op donderdagavond 19:30 tot 21:00 uur
adres: Vermaningsstrjitte 3, 9041 BR Berltsum

… januari    –  09   16   23   30

… februari  –  06   13   20   27

… maart      –  05   12   19   26

… april         –  02   09   16   23   30

… mei           –  07   14   21   28

… juni           –  04   11   18   25

…  21  – documentatiecentrum is gesloten (i.v.m. Hemelvaartsdag)
… op de (voor)laatste donderdag van de maand (##) is het voltallige bestuur aanwezig
afspreken? of reageren? via het contactbericht, onderwerp ‘ik kom donderdag ## xxx

v00.03 © Stichting Oudheidkamer De Grusert – do 09-01-2020