herkomst van de naam ‘Grúsert’

Ik ben wel benieuwd naar de herkomst van de naam ‘Grúsert’. Het doet me denken aan een molen of een machine die maalt of steenslag produceert. Ik las ergens dat de Grúsert de naam was van een straat in Berltsum die is verdwenen.‘ Was getekend: woensdag 23-12-2015 19:44:40 – Willem Bijleveld

Willem, het was een waterloop, de vroegere haven van Berltsum. Mijn vader sprak in mijn jeugd van Grúsiet en doelde op het sintelpad langs het gedempte deel zuidoostelijk van de Buorren. Het deel noordwestelijk van de Buorren heet nu ‘de Piip’, maar zal eerder ook ‘Grúsert’ geheten hebben. En volgens bronnen heette de verlande waterloop achter de Buorren tussen Krússtrjitte en Kampster Bregje ook ‘Grúsert’.
In de litteratuur over waternamen heb ik gevonden dat de betekenis vermoedelijk ‘zand’ of ‘strand’ is. In Friesland zijn er slechts twee waternamen die op deze zandige bodem duiden, de Grúts ten noorden van Burum in Kollumerland c.a. en de Grúsert in Berltsum (Menameradiel). En laten we jouw vraag ook eens aan Tuutsma voorleggen.
Verder over ‘zand’ en de namen ‘Grúts’ en ‘Grúsert’.
Verder over de zandige bodem van ‘Grúts’ en ‘Grúsert’.
Tuutsma over de Grúsert en het ontstaan van Berltsum (zijn hypothese)
… reageren? via het contactbericht onderwerp: ‘Grúsert

v00.01 © Herre van Dokkumburg – za 09-01-2016