Tuutsma over de ‘Grúsert’

yn it echt – FRL ’s Avonds ontmoet ik Tuutsma weer en vraag hem
of hij de vraag naar de herkomst van de naam “Grúsert” gehoord heeft.
hij hem scherper: wat was de Grúsert? En steekt dan van wal:
‘Stel je eens voor: het Bildt is nog Middelzee, is nog niet opgeslibd.
    de Krússtrjitte/Wiersterdyk – een oude zeedijk – is nog niet gelegd
    de Bitgumerdyk – ook een oude zeedijk – ook nog niet
    de Buorren vanaf de Piip tot de koepelkerk – ook niet; daar geen huizen, geen zijstraten
    ook geen Kamp – niets, alleen de Buorren is er, tot aan de Lytsebuorren
    en de Lytsebuorren zelf was er ook,  eigenlijk alleen de oude Terp, incluisief It Skil
    langs dit gedeelte Buorren en de Lytsebuorren staan houten loodsen
    de vloed komt op – platbodems meren aan; afgaand tij – ze vallen droog – lossen – laden
    bij weer opkommend tij – losmaken – drijven – wegvaren
    alleen ’s zomers: het halve jaar van april tot aan oktober
    ruw volk – tegelijk eigenaar, schipper en koopman
    en geen kade – op de terpflanken alleen grofkorrelig zand, schelpen en schelpengruis
    gruis – kleinere deeltjes spoelen weg – de stroom is te sterk
    eb en vloed tot aan Dongjum – een massa water iedere zes uur
    gruis? Grúsert! – langs Lytsebuorren en dat gedeelte Buorren.

…… meer: Tuutsma verder over de ‘Grúsert’
…… meer over de Grúsert
…… reageren? via het contactbericht onderwerp ‘Tuutsma, Grúsert‘ … terug naar menu

v00.00 © Herre van Dokkumburg – ma 11-01-2016