Tuutsma met een dik pak papier

yn it echt – FRL ‘middag, daar ben ik weer’ ‘goedemiddag’
ik: ‘wat hebt u daar? wat een dik pak papier!
       De Bildtse Post, Op ‘e Roaster?
       komt dat bij het oud papier vandaan?’
‘nee, nee, dat is er alleen maar omheen’
ik: ‘wat zit daar dan ín?’
‘kijk maar eens’
Pachtovereenkomst pakelân
Oorkonde tussen Lodewijk de Vrome en Gerulfus
De Provinsje Fryslân koopt terpterrein
De ontbinding van de BVL per 1 september 1940
Ingezetenen van Menaldumadeel en Franekeradeel
       moeten direct in Berlikum verschijnen
ik: ‘wat is dat? uit de oorlog?’
‘ja, van 18 september 1572’
ik: ‘o, uit de Opstand, de 80-jarige Oorlog,
       mag ik eens kijken?’
‘kijk maar’
Tuutsma geeft mij een interessant document. verder lezen

… reageren? via het contactbericht onderwerp ‘pak papier‘ … terug naar menu

v00.00 © Herre van Dokkumburg – ma 11-01-2016