Tuutsma verder over ‘de Grúsert’

yn it echt – FRL De volgende ochtend vroeg tref ik Tuutsma weer.
ik: ‘uw verhaal over de Grúsert, heel interessant
    dus dat was het begin van Berltsum?’
‘nee, van T’Wtgum’ [spreek uit Tuutgum]
    Berltsum was de terp met nu de koepelkerk, het waren twee dorpen
    Berltsum was een boerenterp, zoals zovele in het Noorden
    een grote plas in het midden met boerderijen er omheen
    later, na de bedijking, een kerk in het midden
    met een ringsloot rondom, voor de boerderijen langs’
ik: ‘en T’Wtgum, was daar geen kerk?’
‘nee, dat scheepsvolk wees in het begin het christlelijk geloof af
    de boeren keken in het begin ook op hen neer
    tot aan vandaag kun je zien dat de terp van T’Wtgum verschilt
    op de kruin geen bebouwing, ja, nu Berlingahiem, eerder het Armenhuis
    de westelijke kant van de Lytsebuorren wel bebouwing
    aan de andere kant grotendeels niet’
ik: ‘dus zonder Grúsert geen T’Wtgum’
‘precies, jullie hebben die naam treffend gekozen’
ik: ‘welke naam?’
‘van Stichting Oudheidkamer De Grúsert
    van ouds het belangrijkste deel van Berltsum, houdt dat zo’
ik: ‘nu eerst een kop koffie, dat verhaal neemt energie’

… Tuutsma over de ‘Grúsert’
… de ‘W’ in ‘T’Wtgum’
… reageren? via het contactbericht, onderwerp: ‘T. verder Grúsert‘ … terug naar menu

v00.00 © Herre van Dokkumburg – ma 11-01-2016