Bestuurssamenstelling

Hilda Dijkstra | voorzitter, secretaris

Durk Osinga | penningmeester

Herre van Dokkumburg | | webredacteur

Margriet Bouwma | algemeen lid

 

Adresgegevens e.a.

Postadres: Kleasterdyk 3 A, 9014 VH BERLTSUM

Bezoekadres: Hôfsleane 23, 9041 AP  BERLTSUM (op afspraak)

Kamer van Koophandel: 410 014 48

Fiscaalnummer (RSIN): 8138 15 861

Bankrekening (IBAN): NL37 RABO 0146 0424 92 t.n.v. Stg Oudheidkamer De Grusert te Berltsum