Inventarislijst van documenten die worden bewaard. Er moeten nog heel veel worden ingevoerd, dus de lijst zal langzamerhand groter worden. Zoeken in de inventaris kan met het zoekveld rechtsboven de lijst. De originele stukken zijn op te vragen en te raadplegen in het het dorpsarchief van de Oudheidkamer. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt.

De documenten zijn opgeslagen in zuurvrije kartonnen archiefdozen met nummering. De eerste drie cijfers geven de categorie aan gevolgd door het twee-cijferige volgnummer van de doos in die categorie. Het omslagnummer is het volgnummer in de betreffende doos.

[hier onder komt de tabel met inventarisstukken; als voorbeeld is een overzicht van de archiefstukken die in beheer zijn bij de werkgroep Minnertsga Vroeger]

 

DoosOmslagSoort documentCategorieNaamInhoud
004.0101CirculaireOrganisatie overigRuilverkaveling Berlikum en omstrekenOver het waarom en hoe van de ruilverkaveling incl. kaarten
004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumKaart plan van wegen en waterlopen
004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumConcpet proces-verbaal van aanwijzingen
004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumConcept Toelichting bij het porces-verbaal van aanwijzingen voor de ruilverkaveling Berlikum
004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumConcept proces-verbaal betreffende vaststelling stelsel van classificatie
004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumProeces-verbaal schatting en waardering gronden
004.0101BriefOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumOnderzoek rechten: uitnodiging aanwezig te zijn 23-03-1970
004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumRooster voor de 1e schatting
004.0101BriefOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumJaarrekening grondgebruik en schadeopgaven gericht aan Ja. S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101BriefOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumOpgave grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101BriefOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumJaarrekening grondgebruik door J.S. Faber, Tilledyk 51 Minnertsga
004.0101OverigOrganisatie overigRuilverkaveling BerlikumNotitiebriefje proefschatting (legenda)