BERLTSUM IN VROEGERE TIJDEN

Die vroegere tijden leggen we vast in woord en beeld voor latere generaties.
Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten en andere bijzonderheden te verzamelen voor het dorpsarchief en te laten zien.

WAAROM EEN DOCUMENTATIECENTRUM

In het dorpsarchief blijft het historisch DNA van Berlikum van vroeger bewaard voor latere generaties.

Door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie kan de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld worden gebracht.

HOE KUNT U HELPEN

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan de Oudheidkamer De Grusert. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in het documentatiecentrum.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met [NAAM] of [NAAM] om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje (zie Contact & Upload pagina).

WAT ZOEKEN WE
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIE

Typ in dit veld een of meerdere zoekwoorden of een deel van een woord.

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

BEELDCOLLECTIE
Home album » HOME » Beeldcollectie Berltsum
Map1_001
Map1_001
Huize Oud Tichelwerk, ca 1910, tuinaanleg strak, Achteromdyk, Hofsleane bij de brug, classicistisch woonhuis
Map1_002
Map1_002
Koetshuis rechts naast Oud Tichelwerk, Achteromdyk bij de veiling, woning Lieuwe Minnes Kuperus, groentetuin voor huis, Koepelkerk, bruggetje met pad, tuinhek.
Map1_003
Map1_003
Hoek Molestrjitte Hofsleane, winter februari 1979 tussen Oud Tichelwerk en Koetshuis
Map1_004
Map1_004
Hofsleane, Achteromdyk, bij de brug, veilinggebouw, open kap, sloot tussen veiling en achteromdyk, ca 1935
Map1_005
Map1_005
Achterweg, Achteromdyk, Hofsleane, ca 1950, Bij de veiling
Map1_006
Map1_006
Achteromdyk, bij de veiling, Hofsleane, platglas bij Lieuwe Minnes Kuperus voor het huis, nieuwbouw huis nr, ca 1935
Map1_007
Map1_007
Hofsleane 100, Goasse Miedema, ca 1935, echtpaar onbekend
Map1_008
Map1_008
Achteromdyk, Hofsleane noordzijde, vrij uitzicht Koepelkerk, loods Wissman brandstofhandelaar, nog te bouwen woning Rounom Sinne
Map1_009
Map1_009
Panorama vanaf Koepelkerk, gezicht op de veiling Hofsleane, Achteromdyk, voerman Ferre (Fedde) Sjoerdsma, nog te bouwen woning Pieter Quarre, loods Douwe Runia
Map1_010
Map1_010
Hofsleane Achteromdyk, wolkbreuk tuin naast Sjoerdsma
Map1_011
Map1_011
Map1_012
Map1_012
Achteromdyk, bij rechts Huize Schonegevel, Hofsleane hoek Tsjerkestrjitte ca 1920
Map1_013
Map1_013
Hofsleane hoek Tsjerkestrjitte ca 1950
Map1_014
Map1_014
Hofsleane achter huis Van der Meij, voorjaarsbloesem, akker vroege aardappelen ca 1950
Map1_015.jpg
Map1_015.jpg
Achteromdyk, Hofsleane hoek Tsjerkestrjitte, Huize schonegevel, pastorie Hervomde Kerk verscholen in het groen, Koepelkerk, aardappelveld, 1902
Map1_016
Map1_016
Hofsleane hoek Tsjerkestjitte februari 1979 sneeuwstorm
Map1_017
Map1_017
Hofsleane Cooperatieve voorschotbank, later huisartspraktijk, Huize Schonegevel, woning Andele Boomsma, garage Rotgans ca 1960
Map1_018
Map1_018
Openbare Lagere School Hofsleane hoek Skoallestrjitte, Schoolstraat, Achteromdyk, ca 1960
Map1_019
Map1_019
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_020
Map1_020
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_021
Map1_021
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_022
Map1_022
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_023
Map1_023
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_024
Map1_024
Hofsleane stelpboerderij , ca 1960
Map1_025
Map1_025
Hofsleane hoek Lytse Buorren, Nije Buorren, fabriekswoningen melkfabriek, woningwetwoningen ca 1920, ca 1960
Map1_026
Map1_026
Hofsleane Achteromdyk, rechts woningwetwoningen ca 1920, telefoonmast, ca 1950
Map1_027
Map1_027
Hofsleane woningwetwoningen ca 1920, bij hoek Vermaningsstrjitte ca 1960, telefoonmast verdwenen
Map1_028
Map1_028
Achteromdyk, Hofsleane, woningwetwoningen, met in hetr midden Ebbing Osinga
Map1_029
Map1_029
Map1_030
Map1_030
Achteromdyk hoek Beetgumerweg Bitgumerdyk ca 1925
Map1_031
Map1_031
Achteromdyk Hofsleane nog geen bebouwing vrij zicht op Koepelkerk rechts garage Rotgans ca 1930 winterlandschap, fruithof pastorie
Map1_032
Map1_032
Villa Tramzicht Achteromweg Hofsleane naast notarishuis, ca 1925
Map 2_001
Map 2_001
Villa Oud Tichelwerk Achteromweg bij de brug Hofsleane 1920, smeedijzeren hek, jonge kastanjebomen, nieuwe tuinaanleg, veranda
Map 2_002
Map 2_002
Huize Oud Tichelwerk Achteromweg bij de brug, Hofsleane, vernieuwde tuin, geen veranda, grotere kastanjebomen, ca 1940
Map 2_003
Map 2_003
Huize Oud Tichelwerk met gerestaureerde Koepelkerk en koetshuis als woning ca 2000
Map 2_004
Map 2_004
Achteromweg Hofsleane bij de veiling, platglas in tuin Lieuwe Minnes Kuperus, noordkant nieuwbouw woning , zuidkant Tuinbouwschool uit 1922, ca 1930
Map 2_005
Map 2_005
Dorpsfeest jaar onbekend, Hofsleane Achteromdyk ingang veiling woning Pieter Quarré nog niet gebouwd ca 1940 geen vlaggen
Map 2_006
Map 2_006
Voermanderij Fedde Sjoerdsma hooiwagen met bieten winter ca 1950
Map 2_007
Map 2_007
Achteromdyk Hofsleane garage Rotgans Huize Schonegevel winter ca 1950
Map 2_008
Map 2_008
Achteromdyk bij de veiling Hofsleane
Map 2_009
Map 2_009
Achteromdyk Hofsleane Huize Schonegevel vooraanzicht ijzeren tuinhek classicistisch woonhuis
Map 2_010
Map 2_010
Achteromdyk hoek Tsjerkestrjitte bij Huize Schonegevel met Taede Braaksma en Durk Feddes Sjoerdsma winter ca 1942
Map 2_011
Map 2_011
Huize Schonegevel hoek Hofsleane Tsjerkestrjitte Achteromweg
Map 2_012
Map 2_012
Huize Schonegevel hoek Achteromdyk Tsjerkestrjitte Koepelkerk ca 1900-1913
Map 2_013
Map 2_013
Weg naar de veiling Achteromdyk Hofsleane tegenover Huize Schonegevel met bewoners
Map 2_014
Map 2_014
Achterweg Hofsleane naast Huize Schonegevel, handkar fietsen ca 1930
Map 2_015
Map 2_015
Weg naar de brug, Achteromdyk Hofsleane handkar pijl =woning R.M. Braaksma ca 1925 nog geen trottoir
Map 2_016
Map 2_016
Weg naar de brug Achteromdyk Hofsleane t.o. Huize Schonegevel 1931 met trottoir
Map 2_017
Map 2_017
Achterweg Hofsleane met trottoir west
Map 2_018
Map 2_018
Achteromdyk Hofsleane garage Rotgans sneeuw met ws.mevrouw Braaksma

Beeldcollectie Berltsum