BERLTSUM IN VROEGERE TIJDEN

Die vroegere tijden leggen we vast in woord en beeld voor latere generaties.
Dat doen we door over vroeger te schrijven, vroegere bewoners in beeld brengen en foto’s, documenten en andere bijzonderheden te verzamelen voor het dorpsarchief en te laten zien.

WAAROM EEN DOCUMENTATIECENTRUM

In het dorpsarchief blijft het historisch DNA van Berlikum van vroeger bewaard voor latere generaties.

Door het verzamelen en ordenen van historisch waardevolle documentatie kan de geschiedenis van ús doarp en omgeving steeds nauwkeuriger in beeld worden gebracht.

HOE KUNT U HELPEN

Ja, graag zelfs. U kunt het beschikbaar stellen door het in bruikleen te geven of in eigendom over te dragen aan de Oudheidkamer De Grusert. Met dat materiaal kunnen we verhalen over vroeger schrijven en oud-bewoners in beeld houden voor volgende generaties.

Uw documentatiemateriaal wordt gescand en gearchiveerd. Het gescande materiaal wordt in de beeldcollectie van deze website opgenomen en het materiaal zelf wordt opgeslagen in het documentatiecentrum.

Jazeker, als u het documentatiemateriaal niet kwijt wilt maar wel beschikbaar wilt stellen, dan gaan wij het voor u scannen. Na het scannen krijgt u het zo snel mogelijk weer terug. Het gescande materiaal wordt opgenomen in de beeldcollectie van deze website.

Ook dat kan uiteraard als u een goed scan-apparaat heeft. De scanbestanden kunt eenvoudig versturen met het contactformulier op deze website of via de mail of aanleveren op een USB-stick bijvoorbeeld.

Het mooiste is dat u contact opneemt met [NAAM] of [NAAM] om een afspraak te maken. Dat kan via email of een telefoontje (zie Contact & Upload pagina).

WAT ZOEKEN WE
  • Familiefoto’s brieven – dagboeken – persoonsbewijzen
  • Foto’s boerderijen – huizen – dorp – omgeving
  • Films, dia’s, video’s, geluidsbanden en grammofoonplaten
  • Nota’s – rekeningen – kwitanties
  • Afschriften van akten – verkoopboekjes
  • Verpakking met naam van winkels
  • Tekeningen en schilderijen
VERHALEN OVER VROEGER & NIEUWS
ZOEKEN BEELDCOLLECTIE

Typ in dit veld een of meerdere zoekwoorden of een deel van een woord.

CONTACT & UPLOAD

Foto’s en documenten kunt u eenvoudig versturen met het contact & upload formulier.

BEELDCOLLECTIE
Home album » HOME » Beeldcollectie Berltsum
Lammert-Aaltje-Wimmie Faber-Albert Terpstra Bitgumerdyk Berlikum.jpg
Lammert-Aaltje-Wimmie Faber-Albert Terpstra Bitgumerdyk Berlikum.jpg
Bitgumerdyk Berlikum, woning van Lammert Faber (mei 1952). Vlnr: Lammert Faber, Aaltje, Wimmie en Albert Terpstra.
Minke Bontekoe-van Manen voor haar huis Berlikum.jpg
Minke Bontekoe-van Manen voor haar huis Berlikum.jpg
MinkevanManen.jpg
MinkevanManen.jpg
Minke van Manen (1861-1932). Zij was getrouwd met Sijbe Bontekoe. Beide zijn in Berlikum geboren. Sijbe is overleden op 27 april 1918 in Berlikum. Minke is overleden op 17 maart 1932 in Grouw. Zij kregen zes kinderen: IJsbrand, Antje, Jacob, Jeltje, Sjoerd en Romke.
Hofsleane 44 Berlikum.jpg
Hofsleane 44 Berlikum.jpg
Huis Bitgumerdyk Berlikum achter.jpg
Huis Bitgumerdyk Berlikum achter.jpg
Bitgumerdyk Berlikum, woning van Lammert Faber (mei 1952).
huis Lammert Faber Bitgumerdyk Berlikum mei 1952 (1).jpg
huis Lammert Faber Bitgumerdyk Berlikum mei 1952 (1).jpg
Bitgumerdyk Berlikum, woning van Lammert Faber (mei 1952).
huis Lammert Faber Bitgumerdyk Berlikum mei 1952 (2).jpg
huis Lammert Faber Bitgumerdyk Berlikum mei 1952 (2).jpg
Bitgumerdyk Berlikum, woning van Lammert Faber (mei 1952).
Jacob-beppe Aaltje Faber-Terpstra_Aly Bontekoe achter huis Bitgumerdyk Berlikum zomer 1960.jpg
Jacob-beppe Aaltje Faber-Terpstra_Aly Bontekoe achter huis Bitgumerdyk Berlikum zomer 1960.jpg
Aaltje Faber - Terpstra met haar kleinkinderen Jacob en Alie in de achtertuin van de woning Bitgumerdyk.
Aaltje Faber-Terpstra achter haar huis Bitgumerdyk Berlikum.jpg
Aaltje Faber-Terpstra achter haar huis Bitgumerdyk Berlikum.jpg
Bitgumerdyk Berlikum, woning van Lammert Faber (mei 1952).
Albert Terpstra_Lammert Faber huis Bitgumerdyk Berlikum voor.jpg
Albert Terpstra_Lammert Faber huis Bitgumerdyk Berlikum voor.jpg
Bitgumerdyk Berlikum, woning van Lammert Faber (mei 1952). Voor de woning Albert Terpstra en Lammert Faber.
Berlikum Hofsleane huis van beppe Minke van Manen ca 1987.jpg
Berlikum Hofsleane huis van beppe Minke van Manen ca 1987.jpg
Bitgumerdyk Berlikum.jpg
Bitgumerdyk Berlikum.jpg
FST.1981.037.jpg
FST.1981.037.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Majorettes van ‘De Bazuin Bûterhoeke Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.031.jpg
FST.1981.031.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 5: ‘Wat is Berltsum sûnder feiling’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.032.jpg
FST.1981.032.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 5: ‘Wat is Berltsum sûnder feiling’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.033.jpg
FST.1981.033.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 6: ‘Lyts Libben’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.034.jpg
FST.1981.034.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Wagen 5: ‘Wat is Berltsum sûnder feiling’ Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.035.jpg
FST.1981.035.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Wagen 6: ‘Lyts Libben’ Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.036.jpg
FST.1981.036.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Majorettes van ‘De Bazuin Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.024.jpg
FST.1981.024.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Wagen 18: ‘Fakânsje? sa kin it ek!’ Plaats: It Skil
FST.1981.025.jpg
FST.1981.025.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Wagen 18: ‘Fakânsje? sa kin it ek!’ Plaats: It Skil
FST.1981.026.jpg
FST.1981.026.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Wagen 19: ‘Expres Leeuwarden ● Berlikum’ ‘Berltsumer Bus’ ‘D1980’ Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.027.jpg
FST.1981.027.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 4; ‘Iverich as in bij’ ‘Wy bijen skreppe en fleane’ ‘Dêrtroch wurd[t] ús wurk mei hunich beleane’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.028.jpg
FST.1981.028.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 4; ‘Iverich as in bij’ ‘Wy bijen skreppe en fleane’ ‘Dêrtroch wurd[t] ús wurk mei hunich beleane’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.029.jpg
FST.1981.029.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 12: ‘Ouwe Jan en jonge Jan’ ‘Die zouden samen pompen’ ‘ouwe Jan die brak zijn been’ ‘En jonge Jan zijn klompen’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.030.jpg
FST.1981.030.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 12: ‘Ouwe Jan en jonge Jan’ ‘Die zouden samen pompen’ ‘ouwe Jan die brak zijn been’ ‘En jonge Jan zijn klompen’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.018.jpg
FST.1981.018.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen: ’Geef ons een BAAN die bij onze motoren past, dan zijn we niemand meer tot last’ ‘ook wij gaan steeds naar onze trainingsbaan, maar dat gaat zeer moeilijk hier 100 KM VANDAAN’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.019.jpg
FST.1981.019.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen: onbekend Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.020.jpg
FST.1981.020.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen: onbekend Plaats: Kwekerijleane (?)
FST.1981.021.jpg
FST.1981.021.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 18: ‘Fakânsje? sa kin it ek!’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.022.jpg
FST.1981.022.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen: onbekend Plaats
FST.1981.023.jpg
FST.1981.023.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 19: ‘Expres Leeuwarden ● Berlikum’ ‘Berltsumer Bus’ ‘D1980’ Plaats:
FST.1981.014.jpg
FST.1981.014.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Wagen: ’Geef ons een BAAN die bij onze motoren past, dan zijn we niemand meer tot last’ ‘ook wij gaan steeds naar onze trainingsbaan, maar dat gaat zeer moeilijk hier 100 KM VANDAAN’ Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.015.jpg
FST.1981.015.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Wagen: ’Geef ons een BAAN die bij onze motoren past, dan zijn we niemand meer tot last’ ‘ook wij gaan steeds naar onze trainingsbaan, maar dat gaat zeer moeilijk hier 100 KM VANDAAN’ Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.016.jpg
FST.1981.016.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 18: ‘Fakânsje? sa kin it ek!’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.017.jpg
FST.1981.017.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen: onbekend Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.008.jpg
FST.1981.008.jpg
FST.1981.008 Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 17: ‘sa’t it eartiids koe…’ ‘sa’t it no moat.’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.009.jpg
FST.1981.009.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen: ‘’t rotte kleaster’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.010.jpg
FST.1981.010.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen: ‘’t rotte kleaster’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.011.jpg
FST.1981.011.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 7: ‘de Fûgelsang’ ‘Alle hens aan dek’ Plaats: Wiersterdyk / Hemmemapark
FST.1981.012.jpg
FST.1981.012.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 7: ‘de Fûgelsang’ ‘Alle hens aan dek’ Plaats: Kwekerijleane
FST.1981.013.jpg
FST.1981.013.jpg
FST.1981.002.jpg
FST.1981.002.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend
FST.1981.003.jpg
FST.1981.003.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend
FST.1981.004.jpg
FST.1981.004.jpg
Fotograaf: onbekend Personen: onbekend Wagen 17: ‘sa’t it eartiids koe…’ ‘sa’t it no moat.’ Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.005.jpg
FST.1981.005.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 17: ‘sa’t it eartiids koe…’ ‘sa’t it no moat.’ Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.006.jpg
FST.1981.006.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 17: ‘sa’t it eartiids koe…’ ‘sa’t it no moat.’ Plaats: ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.007.jpg
FST.1981.007.jpg
Fotograaf: Froukje Weijer-Kloostra Personen: onbekend Wagen 17: ‘sa’t it eartiids koe…’ ‘sa’t it no moat.’ Plaats: : ein fan ‘e Bûterhoeke
FST.1981.000.jpg
FST.1981.000.jpg
Tekst op het bord: ‘Oranje Nationaal’ ‘1946 35 1981’ ‘Berlikum-Wier e.o.’ Achter v.l.n.r.: Doeke Sijens, Leendert Bakker, Tjeerd Miedema, Bertus J. Schaaf, Siebe A. Knol, Piet J. van ’t Blik, Wop Brouwer. Voor v.l.n.r.: Joop J. Galama, Hessel S. Rienks (penm.), Piet A. Bosma (vz.), Jan D. Wassenaar (secr.), Watze Posthumus
FST.1981.001.jpg
FST.1981.001.jpg
Oranjefeest 1981 Fotograaf: onbekend Personen: onbekend

Beeldcollectie Berltsum