Een prachtige haarscherpe foto van de ULO klas 1964 – 1965. De Groen van Prinsterer ULO stond aan de Margaretha de Heerstraat 1 in Leeuwarden.

Staand van links naar rechts
1 De heer van Oostijen (leraar)
2 Bertus Boersma (leerling)
3 De heer Leffertstra (directeur)
4 De heer de Vlieger (leraar)

3e rij van links naar rechts
10 Annette de Vries
11 Wiesje Kooistra
12 Akke Tamminga
13 Gerben O. van der Meer
14 Douwe Gerbens
15 Jacob Serier

Vooraan beginnen
1e rij van links naar rechts
1 Jan Boonstra
2 Dirk Lemke
3 Joop Roukema
4 Janke Oosterlo

4e rij van links naar rechts
16 Janke Elzinga
17 Klaske Okkema
18 Rennie de Vries
19 Aaltje Baarda
20 Sipke Kramer
21 Wim Feenstra

2e rij van links naar rechts
5 Joop Dijkstra
6 Johan Veenstra of Harm Volkers
7 ??
8 Jan Pieter Baarda
9 Huib Postma

5e rij van links naar rechts
22 Minke van der Kooi
23 Franske de Groot
24 Jurjen Wassenaar
25 Tjeerdtje Huizenga
26 Reintje Douma