Het dorpsarchief van de stichting Oudheidkamer De Grusert is weer gestart met het verzamelen van allerlei documentatie over Berltsum.

Van allerlei gebeurtenissen in het dorp wordt documentatie verzameld, dat gaat van familiegebeurtenissen tot zakelijke advertenties, flyers e.d. Activiteiten die nu heel bekend zijn, zullen later zeer interessant zijn. Zo wordt het heden gedocumenteerd. Het afgelopen halfjaar heeft het dorpsarchief niet stilgezeten: het hele archief is van het Groene Kruisgebouw naar het MFC It Stedhûs verhuisd. De grote archief rolkast is verhuisd en passend gemaakt. Allemaal vrijwilligerswerk met hulp van derden, heel hartelijk bedankt.

De knipploeg is op 6 november gestart met het documenteren en is elke maandagmiddag aanwezig. Nadat het archief weer geordend is, is dit open  elke donderdagavond van 19.30 – 21 uur.