Ik ben wel benieuwd naar de herkomst van de naam ‘Grusert. Het doet me denken aan een molen of een machine die maalt of steenslag produceert. Ik las ergens dat de Grusert de naam was van een straat in Berltsum die is verdwenen. Die vraag kreeg de Oudheidkamer De Grusert in december 2015 voorgelegd.

De Grusert met de huizen op de afsluitdijk van de Riedslinke (Binnendyken en Slieperdyken)

De Grusert  was vroeger een waterloop, de vroegere haven van Berltsum. Ouderen in dorp spraken van Grusiet en doelde op het sintelpad langs het gedempte deel zuidoostelijk van de Buorren. Het deel noordwestelijk van de Buorren heet nu ‘de Piip’, maar zal eerder ook ‘Grusert’ geheten hebben. En volgens bronnen heette de verlande waterloop achter de Buorren tussen Krússtrjitte en Kampster Bregje ook ‘Grusert’.

In de litteratuur over waternamen staat dat de betekenis vermoedelijk ‘zand’ of ‘strand’ is. In Friesland zijn er slechts twee waternamen die op deze zandige bodem duiden, de Grúts ten noorden van Burum in Kollumerland c.a. en de Grusert in Berltsum.