Eind 2022 zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de bouwer van de website van de werkgroep Minnertsga Vroeger. We hebben gezien hoe bij de werkgroep een en ander is georganiseerd in hun dorpsarchief en gevraagd of de websitebouwer ook wat voor de Oudheidkamer De Grusert kon en wilde betekenen.

Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken voor het bouwen van een nieuwe website voor de Oudheidkamer. De website is in de basis vrijwel gelijk als die van Minnertsga Vroeger, maar op detail natuurlijk wel anders. Door beide partijen is daar bewust voor gekozen om een zekere ‘uniforme’ uitstraling te krijgen. Berltsum en Minnertsga liggen vlak bij elkaar en in dezelfde gemeente Waadhoeke.

Tussen beide dorpen zijn raakvlakken. Zo zijn er in Berltsum en Minnertsga vroeger veel gardeniers (tuinders) geweest en zijn er onderlinge familierelaties in de verschillende stambomen te vinden. Bovendien waren beide dorpen in het verre verleden per trein bereikbaar en hadden de beide dorpen een veiling voor tuin- en landbouwproducten.

Is de website nu klaar?
Nee, zeker niet. Er moeten nog een aantal onderdelen zoals een beeldbank worden ingebouwd de komende tijd. Maar wij wilden alvast deze mooie aanwinst voor ons dorpsarchief De Grusert alvast laten zien. Mogelijk dat de website zo nu en dan offline is, maar dan weet u dat er druk wordt gesleuteld.