Glas-in-loodramen Kruiskerk en MFC

2023-01-08T06:26:36+01:007 jan 2023|Reacties uitgeschakeld voor Glas-in-loodramen Kruiskerk en MFC

In de Kruiskerk zijn bij de bouw in 1966 drie glas-in-loodramen in de oostelijke muur geplaatst.  De stijl is typerend voor de jaren '60 van de vorige eeuw. Wie de maker is van dit kunstwerk, is niet met zekerheid bekend. Ik heb al een hele zoektocht gehad: het archief van de kerk, het archief van de architect Steen (is vernietigd), via internet langs ander kerken gebouwd door Steen maar tot dusver heeft dit nog met zekerheid geleid tot de kunstenaar. Op de website van onze dorpshistoricus Watse Posthumus wordt het Jaarboekje 1985/1986 van de Gereformeerde Kerk Berlikum aangehaald. Daarin wordt vermeldt, dat de heer Wisse uit Vlissingen de kunstenaar is. Hij is een van de medewerkers van het architectenkantoor Steen & Tuinhof, dat gevestigd was in Leeuwarden en Vlissingen. Wat beeld het uit? Elk kunstwerk nodigt uit tot inspiratie en interpretatie zo ook deze ramen. Er zijn drie glasramen in de oostgevel van de kerkzaal. Het aantal van drie werd gekozen om de ontwerp-kunstenaar de mogelijkheid te geven in deze eenheid van drie, af te beelden b. v. “Geloof–Hoop–Liefde” of de drie-eenheid “Vader–Zoon–en Heilige Geest”. Het aantal – drie - heeft verschillende betekenissen. De kunstenaar heeft in deze drie-eenheid het volgende ontworpen. “DE SCHEPPING. Het lijnenspel is een contrast met de strakke opzet van de kerk, abstract en gebogen gehouden. Het middelste glas stelt voor de eerste mens Adam, waaruit Eva is voortgekomen. Deze groei wordt voorgesteld door een “embryo” (het lichaam in wording). Die groei van Gods Schepping komt tot uitdrukking in het rechter paneel (= linkerpaneel), de vorm van een ei, waarin eveneens een embryo. Het paneel geeft de afbeelding van een giraffe en een lama (dieren op aarde). Het linker (=rechter) paneel een vogel in de blauwe lucht en een vis in het water (dieren in de lucht en in de diepten der zee) Deze laatste figuren geven dus aan het ontstaan van het dierenrijk. De planten in de schepping worden in alle drie panelen aangegeven door bomen. De boom achter de persoon van Adam in het middelste paneel heeft de vorm van het kruis, hetgeen wijst naar Christus (de tweede Adam), die het leven voor de Christenen mogelijk gemaakt heeft. Direct na de schepping werd reeds de slang zichtbaar afgebeeld rechts van het middelste paneel (de duivel). Ds. Jeannette van den Boogaard - Bongers heeft in een preek in 2010 haar interpretatie gegeven van het 'drieluik'. Ik mocht citeren uit de preek ( anders kan iemand misschien denken, dat ik het had onthouden...). "Links zien we de dieren van het veld en de kruipende dieren. In het midden zien we de kroon van de schepping: de mens, de vrouw uit de rib van de man, de levenskiem. Rechts zien we de vogels en de vissen. Bijzonder: Links onder bij de kruipende dieren begint de slang. In dreigende kleuren, anders dan de andere kleuren. En die slang strekt zich uit naar het middelste raam, spert zijn bek open naar de mens. Maar dan kijken we naar de [. . .]