Home album » Testomgeving » Beeldcollectie Berltsum
Map1_001
Map1_001
Huize Oud Tichelwerk, ca 1910, tuinaanleg strak, Achteromdyk, Hofsleane bij de brug, classicistisch woonhuis
Map1_002
Map1_002
Koetshuis rechts naast Oud Tichelwerk, Achteromdyk bij de veiling, woning Lieuwe Minnes Kuperus, groentetuin voor huis, Koepelkerk, bruggetje met pad, tuinhek.
Map1_003
Map1_003
Hoek Molestrjitte Hofsleane, winter februari 1979 tussen Oud Tichelwerk en Koetshuis
Map1_004
Map1_004
Hofsleane, Achteromdyk, bij de brug, veilinggebouw, open kap, sloot tussen veiling en achteromdyk, ca 1935
Map1_005
Map1_005
Achterweg, Achteromdyk, Hofsleane, ca 1950, Bij de veiling
Map1_006
Map1_006
Achteromdyk, bij de veiling, Hofsleane, platglas bij Lieuwe Minnes Kuperus voor het huis, nieuwbouw huis nr, ca 1935
Map1_007
Map1_007
Hofsleane 100, Goasse Miedema, ca 1935, echtpaar onbekend
Map1_008
Map1_008
Achteromdyk, Hofsleane noordzijde, vrij uitzicht Koepelkerk, loods Wissman brandstofhandelaar, nog te bouwen woning Rounom Sinne
Map1_009
Map1_009
Panorama vanaf Koepelkerk, gezicht op de veiling Hofsleane, Achteromdyk, voerman Ferre (Fedde) Sjoerdsma, nog te bouwen woning Pieter Quarre, loods Douwe Runia
Map1_010
Map1_010
Hofsleane Achteromdyk, wolkbreuk tuin naast Sjoerdsma
Map1_011
Map1_011
Map1_012
Map1_012
Achteromdyk, bij rechts Huize Schonegevel, Hofsleane hoek Tsjerkestrjitte ca 1920
Map1_013
Map1_013
Hofsleane hoek Tsjerkestrjitte ca 1950
Map1_014
Map1_014
Hofsleane achter huis Van der Meij, voorjaarsbloesem, akker vroege aardappelen ca 1950
Map1_015.jpg
Map1_015.jpg
Achteromdyk, Hofsleane hoek Tsjerkestrjitte, Huize schonegevel, pastorie Hervomde Kerk verscholen in het groen, Koepelkerk, aardappelveld, 1902
Map1_016
Map1_016
Hofsleane hoek Tsjerkestjitte februari 1979 sneeuwstorm
Map1_017
Map1_017
Hofsleane Cooperatieve voorschotbank, later huisartspraktijk, Huize Schonegevel, woning Andele Boomsma, garage Rotgans ca 1960
Map1_018
Map1_018
Openbare Lagere School Hofsleane hoek Skoallestrjitte, Schoolstraat, Achteromdyk, ca 1960
Map1_019
Map1_019
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_020
Map1_020
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_021
Map1_021
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_022
Map1_022
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_023
Map1_023
Hoek Hofsleane, Mulseleane, Tunboustrjitte afbraak schuur, schuur achter Hofsleane ? tegenover huisarts
Map1_024
Map1_024
Hofsleane stelpboerderij , ca 1960
Map1_025
Map1_025
Hofsleane hoek Lytse Buorren, Nije Buorren, fabriekswoningen melkfabriek, woningwetwoningen ca 1920, ca 1960
Map1_026
Map1_026
Hofsleane Achteromdyk, rechts woningwetwoningen ca 1920, telefoonmast, ca 1950
Map1_027
Map1_027
Hofsleane woningwetwoningen ca 1920, bij hoek Vermaningsstrjitte ca 1960, telefoonmast verdwenen
Map1_028
Map1_028
Achteromdyk, Hofsleane, woningwetwoningen, met in hetr midden Ebbing Osinga
Map1_029
Map1_029
Map1_030
Map1_030
Achteromdyk hoek Beetgumerweg Bitgumerdyk ca 1925
Map1_031
Map1_031
Achteromdyk Hofsleane nog geen bebouwing vrij zicht op Koepelkerk rechts garage Rotgans ca 1930 winterlandschap, fruithof pastorie
Map1_032
Map1_032
Villa Tramzicht Achteromweg Hofsleane naast notarishuis, ca 1925
Map 2_001
Map 2_001
Villa Oud Tichelwerk Achteromweg bij de brug Hofsleane 1920, smeedijzeren hek, jonge kastanjebomen, nieuwe tuinaanleg, veranda
Map 2_002
Map 2_002
Huize Oud Tichelwerk Achteromweg bij de brug, Hofsleane, vernieuwde tuin, geen veranda, grotere kastanjebomen, ca 1940
Map 2_003
Map 2_003
Huize Oud Tichelwerk met gerestaureerde Koepelkerk en koetshuis als woning ca 2000
Map 2_004
Map 2_004
Achteromweg Hofsleane bij de veiling, platglas in tuin Lieuwe Minnes Kuperus, noordkant nieuwbouw woning , zuidkant Tuinbouwschool uit 1922, ca 1930
Map 2_005
Map 2_005
Dorpsfeest jaar onbekend, Hofsleane Achteromdyk ingang veiling woning Pieter Quarré nog niet gebouwd ca 1940 geen vlaggen
Map 2_006
Map 2_006
Voermanderij Fedde Sjoerdsma hooiwagen met bieten winter ca 1950
Map 2_007
Map 2_007
Achteromdyk Hofsleane garage Rotgans Huize Schonegevel winter ca 1950
Map 2_008
Map 2_008
Achteromdyk bij de veiling Hofsleane
Map 2_009
Map 2_009
Achteromdyk Hofsleane Huize Schonegevel vooraanzicht ijzeren tuinhek classicistisch woonhuis
Map 2_010
Map 2_010
Achteromdyk hoek Tsjerkestrjitte bij Huize Schonegevel met Taede Braaksma en Durk Feddes Sjoerdsma winter ca 1942
Map 2_011
Map 2_011
Huize Schonegevel hoek Hofsleane Tsjerkestrjitte Achteromweg
Map 2_012
Map 2_012
Huize Schonegevel hoek Achteromdyk Tsjerkestrjitte Koepelkerk ca 1900-1913
Map 2_013
Map 2_013
Weg naar de veiling Achteromdyk Hofsleane tegenover Huize Schonegevel met bewoners
Map 2_014
Map 2_014
Achterweg Hofsleane naast Huize Schonegevel, handkar fietsen ca 1930
Map 2_015
Map 2_015
Weg naar de brug, Achteromdyk Hofsleane handkar pijl =woning R.M. Braaksma ca 1925 nog geen trottoir
Map 2_016
Map 2_016
Weg naar de brug Achteromdyk Hofsleane t.o. Huize Schonegevel 1931 met trottoir
Map 2_017
Map 2_017
Achterweg Hofsleane met trottoir west
Map 2_018
Map 2_018
Achteromdyk Hofsleane garage Rotgans sneeuw met ws.mevrouw Braaksma

Beeldcollectie Berltsum