10 01, 2023

Nieuwe website

2023-01-10T08:30:28+01:0010 jan 2023|Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe website

Eind 2022 zijn er verkennende gesprekken gevoerd met de bouwer van de website van de werkgroep Minnertsga Vroeger. We hebben gezien hoe bij de werkgroep een en ander is georganiseerd in hun dorpsarchief en gevraagd of de websitebouwer ook wat voor de Oudheidkamer De Grusert kon en wilde betekenen. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken voor het bouwen van een nieuwe website voor de Oudheidkamer. De website is in de basis vrijwel gelijk als die van Minnertsga Vroeger, maar op detail natuurlijk wel anders. Door beide partijen is daar bewust voor gekozen om een zekere 'uniforme' uitstraling te krijgen. Berltsum en Minnertsga liggen vlak bij elkaar en in dezelfde gemeente Waadhoeke. Tussen beide dorpen zijn raakvlakken. Zo zijn er in Berltsum en Minnertsga vroeger veel gardeniers (tuinders) geweest en zijn er onderlinge familierelaties in de verschillende stambomen te vinden. Bovendien waren beide dorpen in het verre verleden per trein bereikbaar en hadden de beide dorpen een veiling voor tuin- en landbouwproducten. Is de website nu klaar? Nee, zeker niet. Er moeten nog een aantal onderdelen zoals een beeldbank worden ingebouwd de komende tijd. Maar wij wilden alvast deze mooie aanwinst voor ons dorpsarchief De Grusert alvast laten zien. Mogelijk dat de website zo nu en dan offline is, maar dan weet u dat er druk wordt gesleuteld.  

28 12, 2022

Herkomst van de naam Grusert

2023-01-08T06:27:20+01:0028 dec 2022|Reacties uitgeschakeld voor Herkomst van de naam Grusert

Ik ben wel benieuwd naar de herkomst van de naam ‘Grusert. Het doet me denken aan een molen of een machine die maalt of steenslag produceert. Ik las ergens dat de Grusert de naam was van een straat in Berltsum die is verdwenen. Die vraag kreeg de Oudheidkamer De Grusert in december 2015 voorgelegd. De Grusert met de huizen op de afsluitdijk van de Riedslinke (Binnendyken en Slieperdyken) De Grusert  was vroeger een waterloop, de vroegere haven van Berltsum. Ouderen in dorp spraken van Grusiet en doelde op het sintelpad langs het gedempte deel zuidoostelijk van de Buorren. Het deel noordwestelijk van de Buorren heet nu ‘de Piip’, maar zal eerder ook ‘Grusert’ geheten hebben. En volgens bronnen heette de verlande waterloop achter de Buorren tussen Krússtrjitte en Kampster Bregje ook ‘Grusert’. In de litteratuur over waternamen staat dat de betekenis vermoedelijk ‘zand’ of ‘strand’ is. In Friesland zijn er slechts twee waternamen die op deze zandige bodem duiden, de Grúts ten noorden van Burum in Kollumerland c.a. en de Grusert in Berltsum.    

Stichting Oudheidkamer De Grusert  |  BERLTSUM

Ga naar de bovenkant